Projecció del documental "Mujeres+Videojuegos"

El documental ens ofereix una anàlisi sobre la situació de les dones en diferents àmbits en la indústria videolúdica que van des de la seva representació i participació en el desenvolupament de les obres i en la comunitat fins a la seva representació dins de les obres mateixes. Per a aquesta tasca se'ns ofereixen en primera instància una sèrie de dades que serviran de suport per a la qual testimonis que vindran més endavant.

Les entrevistes ens serveixen per veure més profundament diferents realitats, com algunes sí que s'han sentit assetjades dins dels seus llocs o de la comunitat, el limitant d'això o com és de frustrant el trobar-se amb els mateixos estereotips de representació de la dona en les diferents obres que es donen.

En conseqüència, l'estat de la indústria del videojoc pel que fa a qüestions de gènere encara segueix sent molt precari, les dones continuen patint assetjament laboral i en la comunitat, se'ls segueix presentant com a objectes passius i reclams, la qual cosa ajuda a reiterar una formes de reproducció d'un relat social que s'assenta sobre les bases de la divisió binària dels gèneres i ajuda a la perpetuació d'uns estereotips i uns mites que provoquen que més del cinquanta per cent de la població es vegi limitada en els seus drets i en els seus possibilitats.


idioma del ponent o de l'activitat traducció de l'activitat disponible
espanyol no

Entrades

Marina Amores

Marina Amores

comunicadora audiovisual

Auditori Unió Filharmònica

Auditori Unió Filharmònica

05/10/2019